Het Platform

Wat is het Platform Amateurkunst Arnhem?


Het Platform Amateurkunst Arnhem is een samenwerkingsverband van aanbieders van amateurkunsteducatie en -participatie in de gemeente Arnhem. Het platform verbindt aanbieders met elkaar, faciliteert samenwerkingen en stimuleert innovatie en professionalisering.

Het platform behartigt de belangen van deze aanbieders in de stad, en brengt op basis van hun input de gemeenschappelijke wensen en behoeften in kaart. Daarnaast zet het platform zich in voor sectorbrede onderwerpen zoals huisvestingstekorten, eerlijke beloning, subsidies en de gevolgen van de coronacrisis.

Ook vertegenwoordigt zij de belangen van de amateurkunst aanbieders bij de stedelijke en provinciale overheden en in het Cultureel Netwerk Arnhem, waar het platform lid van is.

Aanbieders in de podiumkunsten (zoals theater, dans, musical, muziek(theater), opera, kleinkunst, circus), beeldende kunsten (2D, 3D), schrijven, media, mode, urban arts en alle andere kunstdisciplines zijn welkom om zich aan te sluiten bij het platform.
Leden kunnen zelf bepalen hoe betrokken ze zijn bij het platform. Deelnemen aan de ledenvergadering, meedenken met interessante thema’s of op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen via de maandelijkse update-mails: alles is mogelijk. 

Wil je meer informatie over het platform? Lees dan hier ons beleidsplan

Veelgestelde vragen

* Door aan te sluiten bij het Platform Amateurkunst blijf je op de hoogte van ontwikkelingen, waardevolle adviezen en mogelijkheden voor ZZP’ers en overige aanbieders. 
* Het Platform Amateurkunst heeft als constructieve gesprekspartner nauw contact met de gemeente Arnhem, dus betrokkenheid en input van de leden versterkt de algemene beeldvorming en de gemeentelijke visie aangaande de amateurkunsten. Dit vergroot de mogelijkheden voor een slagvaardiger en constructiever beleid en een sterker fundament voor de amateurkunsten in Arnhem.
* Ook neemt het Platform zitting in het Cultureel Netwerk Arnhem (CNA).
* Er wordt er een maandelijkse update verstuurd aan alle leden, met nieuws over bijvoorbeeld subsidies, (beleids)ontwikkelingen of evenementen. 

* Het platform ondersteunt haar leden bij het initiëren van samenwerkingen, verbreding van het netwerk, het leggen van verbindingen en het  op de hoogte houden van overheden of instanties in het geval van sectorbrede problemen of algemeen zichtbare behoeftes zoals huisvesting.

* Er is regelmatig een ledenvergadering, waar alle leden kunnen samenkomen om en persoonlijke ervaringen te delen, actuele zaken en ontwikkelingen te bespreken en vragen te stellen. Ook worden er in de nabije toekomst meer (thema)meetings georganiseerd.
* De nieuwe website gaat de deelnemers meer zichtbaarheid geven door middel van een profielpagina, een actuele nieuwspagina en een evenementenagenda waarin de leden bijvoorbeeld hun (eind)voorstellingen, exposities, workshops en festivals kunnen promoten.

Als lid kun je je eigen rol naar wens en behoefte invullen: hoe klein of groot ook.
Je kan actief betrokken zijn door mee te denken en bij de vergaderingen aanwezig te zijn, maar alleen op de hoogte blijven door het ontvangen van de notulen en nieuwsbrieven kan ook. Je hebt dus zelf in de hand hoeveel tijd je wilt investeren in het platform.
Elke impuls, idee, suggestie of het delen van vragen is welkom!

Aan het lidmaatschap van het Platform Amateurkunst zijn geen kosten verbonden.

Er zijn inmiddels meer dan 50 leden aangesloten. Op deze pagina kun je ze bekijken.
Met de recente (politieke) ontwikkelingen, de sterkere positie van het Platform en de bouw van een website die de zichtbaarheid van het landschap moet vergroten, willen we door samen ons netwerk te activeren het huidige aantal sterk te laten groeien.