Het platform

Wat is Amateurkunst Aanbieders Arnhem?

Amateurkunst Aanbieders Arnhem  (AAA) is een samenwerkingsverband van aanbieders van amateurkunsteducatie en -participatie in de gemeente Arnhem. Het platform behartigt de belangen van amateurkunst aanbieders in de stad en brengt in kaart waar de wensen en behoeften liggen. Daarnaast zet zij zich in ten behoeve van sectorbrede onderwerpen zoals huisvestingstekorten, eerlijke beloning, subsidies en de gevolgen van de coronacrisis.


Het platform verbindt aanbieders met elkaar, faciliteert samenwerkingen en stimuleert innovatie. Ook vertegenwoordigt AAA de belangen van de amateurkunst aanbieders bij de stedelijke en provinciale overheden en in het Cultureel Netwerk Arnhem, waar de AAA lid van is.
Aanbieders in de podiumkunsten (theater, dans, musical, muziektheater, opera, kleinkunst, circus), beeldende kunsten (2D, 3D), muziek, schrijven, media, mode, urban arts en alle andere kunst-disciplines zijn welkom om zich aan te sluiten bij het platform. Leden kunnen zelf bepalen hoe betrokken ze willen zijn bij het platform. Ze kunnen maandelijks meepraten in de ledenvergadering, meedenken met de thema’s die voor hen interessant zijn of slechts op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkeling via de maandelijke update-mails.


Wil je nog meer informatie over het platform? Lees dan hier ons beleidsplan.

Veelgestelde vragen

Elke maand is er een ledenvergadering, waar alle leden die dat willen samenkomen om actuele zaken en ontwikkelingen te bespreken. Tevens wordt er elke maand een update verstuurt naar alle leden, met nieuws over bijvoorbeeld subsidies of evenementen. 

Leden van de AAA kunnen worden ondersteunt door het platform bij het initiëren van samenwerkingen, ter verbreding van het netwerk of het aankaarten van sectorbrede problemen of behoeftes bij overheden of instanties.

Dat ligt helemaal aan jou. Je kan zeer betrokken meedenken en vergaderen, maar ook alleen de notulen en update-mails lezen. Je hebt dus zelf in de hand hoeveel tijd je wilt investeren in het platform.

Nee, het kost op dit moment geen geld om lid te worden van de AAA. 

De AAA heeft inmiddels meer dan 50 leden. Op deze pagina vind je ze allemaal.