Amateurkunst Aanbieders Arnhem  (AAA) is een samenwerkingsverband van aanbieders van amateurkunsteducatie en -participatie in de gemeente Arnhem. Het platform behartigt de belangen van amateurkunst aanbieders in de stad en brengt in kaart waar de wensen en behoeften liggen. Daarnaast zetten wij ons in ten behoeve van sectorbrede onderwerpen zoals onder andere huisvestingstekorten, eerlijke beloning, subsidies en de gevolgen van de corona-crisis.

Wat doet de AAA?

Netwerk

De AAA wil het netwerk verstevigen, door middel van informatievoorziening, netwerkontmoetingen en samenwerkingen met andere amateurkunst aanbieders of instellingen.

Innovatie

Het stimuleren van innovatie is een belangrijke taak van de AAA. Zij ondersteunt plannen van haar leden die samenwerking en innovatie in het culturele veld versterken, onder meer door het bieden van feedback en hulp bij het schrijven van de plannen.

Onderzoek

In samenwerking met de HAN doet de AAA onderzoek naar de behoeften, problemen en kansen binnen de amateurkunstensector. De resultaten van de onderzoeken worden gedeeld met de leden en Gemeente Arnhem ten behoeve van hun cultuurbeleid.

Voor wie is de AAA?

Wij zijn er voor alle aanbieders (kunsteducatie/participatie) die amateurkunst aanbieden in de Gemeente Arnhem. Van gitaarles tot schilderen, van hiphop tot acteren. Iedereen kan zich GRATIS aansluiten. Je kan zelf bepalen hoe betrokken wil je zijn. Wil je aan tafel zitten bij de overleggen, wil je meedenken over de onderwerpen die jij belangrijk vindt of wil je alleen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Alles is mogelijk.

Wie zijn er al lid?

Bekijk de volledige lijst van deelnemers hier.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Of wil je om een andere reden in contact komen? Stuur dan een mail naar info@amateurkunstaanbieders-arnhem.nl